ฟาร์มสุกรของ "วีระชัยฟาร์ม" เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรระบบปิด แบบครบวงจร ด้วยระบบ Evaporation System เพื่อการควบคุมเชื้อโรคจากภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญด้านพลังงานด้วย จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างระบบไบโอแก๊ส ( Bio-gas ) ซึ่งสามารถใช้ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการใช้ของเสียในฟาร์มหมักมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในฟาร์มอีกด้วย

ซึ่งวีระชัยฟาร์มเป็นฟาร์มสุกรที่มีระบบไบโอแก๊สจากฟาร์มที่เดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย
ขณะนี้ทางฟาร์มได้ขยายระบบไบโอแก๊สแห่งใหม่ในฟาร์ม "วีระชัยหนองโป่ง" ซึ่งจะสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ 100% ในกลางปี 2557 นี้

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.