• พนักงานขับรถส่งอาหาร
 • ช่างไฟฟ้า
 • คิว.ซี
 
1/1
พนักงานขับรถส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง

รายได้  10,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป 
 • อายุไม่เกิน 50 ปี 
 • มีเบี้ยเลี้ยง 
 • มีโอที
Information on using application
forms downloaded from this website
and making a valid application.
พนักงานขับรถส่งอาหาร 1 ตำแหน่ง
 • แนบไฟล์

  * ขนาดไม่เกิน 1 MB ไฟล์ที่แนบมาและนามสกุลไฟล์ที่สามารถแนบ . jpg, PDF, xls, xlsx, docx และ doc .

 • กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • วันเกิด :
  เพศ :
© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.