ในปี 2556 เราได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท เราลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เพิ่ม โดยการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ และลงทุนเพิ่มในฟาร์มสุกร เพื่อให้เป็นฟาร์มสุกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยการจัดการอย่างมีระบบ เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และในปี 2557 นี้ เราพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการขาย

เพื่อให้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตรอันดับหนึ่งในห้าของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตอาหารสัตว์ มากกว่า 90,000 ตันต่อเดือน ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่ง เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความแข็งแกร่งจากภายในบริษัทสู่ภายนอก เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง

© Copyrights 2014 V.C.F. Group Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.